ចំនួនអ្នកទស្សនា

Online: 33
ថ្ងៃនេះ: 585
ម្សិលម៉ិញ: 1186
ខែនេះ: 45260
សរុប: 1134366

training

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងក្រៅ២០១៧

បុគ្គលិកមួយចំនួនធំត្រូវបានបញ្ជូនអោយទៅសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងក្រៅផ្អែកតាមជំនាញរបស់ ពួកគាត់។​ពួកគាត់ទទួលបានជោគជ័យសំរាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងក្រៅនោះ ហើយពួកគាត់បានយក ចំនេះដឹងនោះ មកប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន។


សេវាកម្មអតិថិជន

ចូលក្នុងវែបម៉ែល

Mobile App

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន
ដៃគូសហការ